Etikk

Etikk

Dette har utgangspunkt i et innlegg jeg hadde for KU-gruppen ved estetiske fag, Oslomet. Innenfor fortellermiljøet er det et begrep som kalles performativ kolonisering. Det vil si at fortellere uhemmet bruker fortellinger fra andre kulturer hvor vi legitimerer bruken...