Biografisk materiale

Biografisk materiale

I EU prosjektet Common Ground Common future, brukes det både tradisjonelle fortellinger som folkeeventyr og biografisk materiale, altså fortellinger som kommer fra levd liv. Nå legges det nok størst vekt på den siste kategorien, da man kanskje ofte forbinder...