Sorgen er en språklig utfordring

Daniels død har gitt meg en språklig utfordring, noe Wordsworth klarer å fremstille i diktet ”We are seven”. I diktet møter dikteren et barn som insisterer på at de er syv søsken til tross for at flere av dem ligger på gravlunden. Du kan lese det her. For når du...