Å ha hund

Å ha hund

Når du får deg en hund får du, om det ikke skulle være helt klinkende klart og opplagt, et annet vesen inn i deres liv. En hund er ikke som en katt, for kattevant er jeg og dette er noe helt annet. Jeg har alltid katt og i min barndom var det en av min hovedsysler til...