Biermannsgården

Biermannsgården

Biermannsgården ligger på sagene og stedet leide jeg i et par år. Der arrangerte jeg fortellerfestivaler, hadde kontor og en haug med fortelleraktiviteter. Men så fikk jeg mer fast arbeid på det som i dag er Oslomet, det var en av grunnene til å forlate...