Kronotopen,  tid rom sted

Kronotopen, tid rom sted

Se for deg at du sitter på en flyplass. Du venter på et fly så du er opptatt av tiden, samtidig kan du ikke la være å se på de menneskene som er deg fremmed, men som likevel er der med samme formål som du. De vandrer gjennom rommet og dine øyne vandrer med dem....