Egentlig kunne jeg dedikert dette innlegget til Tze Yeung som er den unge og fine komponisten i denne forestillingen. Hans navn begynner jo på T. Men musikken taler for seg NÅR du kommer for å høre. Og her kommer det en moralsk pekefinger. Jeg blir forundret over fortellere som ikke kommer til fortellerfestivalen som lyttere. Festivalen er det viktigste samlingsstedet for fortellere i HELE Norge, om man skal fortelle på festivalen eller ikke.

En fortellerfestival er noe av det vi måles etter når det kommer til den muntlige fortellerkunstens status nasjonalt. Derfor er det nesten en forpliktelse å stille opp som lytter. En god lytter er fortellerens første steg inn i den muntlige fortellerkunsten. Festivalen er også en dannelse og en videreutdanning av fortellere. Her får du møte andre fortellere, høre hvordan det går og få gode tips.

På en annen side, er det også festivalens forpliktelse å sørge for å samle forteller Norge og der tror jeg festivalen fortsatt har et skritt å gå når det gjelder dette. Fortellere er det beste og det mest lyttende publikum man kan ha. En fortellerfestival må skape et lojalitetsbånd til de fagfellene de representerer. Fortellerfestivalen har alltid fort valgt skuespillere eller stand – upere som trekkplaster, fremfor å gi fortellere utfordringer og dermed kan fortellerfestivalen miste sitt fotfeste og bli som hvilken som helst teaterfestival. Her har festivalens styre et ansvar, de burde ha god oversikt over forteller Norge og ikke bare det som finnes i Oslo.

Nå skriver jeg ikke dette fordi du som leser skal gå på vår forestilling, jeg skriver dette fordi du bør gå på minst et arrangement og på den måten nyte av følgende goder:

– Bli inspirert eller irritert
– Studere teknikk
– Treffe fagfeller
– Ha noe å snakke om når du treffer en fagfelle
– Sikre at forteller Norge fortsetter å leve
– Føle at du er en del av en kunstsjanger

Bloggen er framover konsentrert rundt fortellerforestillingen 23.27. Fortellerforestillingen har premiere på fortellerfestivalen i Oslo 23. Mars 2017 og du kan lese mer om det her.