Dagens sagn handler om en karakter som ble observert flere steder i Norge.

Det var jul og snøen falt ned. Noen var på vei til kirken og utenfor fikk de se en gammel mann sittende og klynke og bære seg. De som kom gående, spurte hva han klagde slik over. Den gamle mannen svarte: Jeg er fredløs og får ikke dø. Jeg har gjort en så stor synd at jeg må vandre hvileløst omkring.

Hva har du gjort? spurte de andre.

Jeg var vokter hos Pilatus, og for det er ingen som vil tilgi meg, sa mannen. Han reiste seg opp og vandret videre.

Denne karakteren går gjerne under navnet Jerusalems skomaker.