Siden 2012 har Den Store Fortellerdagen (heretter kalt DSF) blitt arrangert hvert år 15. januar. Denne dagen som er lagt Peter Christen Asbjørnsens fødselsdag er en slags åndelig dugnadsdag hvor fortellere har arrangert og eller opptrådt i sitt nærmiljø. Fortellerdagen har oppmuntret alle til å fortelle fortellinger denne dagen.

Syttende januar 2007 ble Unesco – konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven ratifisert i Norge, dette er altså 10 år siden i 2017. DSF 2017 vil være dedikert til den immaterielle kulturarven.

I forbindelse med dette vil DSF og Høgskolen i Oslo og Akershus arrangere et alumni seminar for nåværende og tidligere studenter ved fortellerkunst, muntlig fortelling 1, muntlig fortelling 2 og master i estetiske fag fredag den 13. januar.

Programmet vil bestå av:
Hildegunn Bjørgen fra Norsk kulturråd som formidler hva den immaterielle kulturarven er og kommer med ideer på hvordan fortellere kan arbeide innen for dette området
Line Alsaker fra NRK radiodokumentaren forteller om sin erfaring med å finne de gode historiene for radio.
Fortellerne Ingeborg Karoline Spjelkavik Rød og Thor – André Walløe formidler sin erfaring med innsamling av fortellermateriale fra de omreisende.
Forteller Synne Sagstad Imeland forteller fra sitt masterprosjekt om intervjuteknikk, etikk og estetikk
Videre vil det være workshopping for å inspirere deltakerne til arbeid med egne ideer.

Seminaret er gratis og har plass til 16 stykker. Seminaret vil foregå på Høgskolen i Oslo og Akershus og begynner kl. 1000.
For påmelding, send en e-post til heidi.dahsveen@hioa.no.