Denne fortellingen er et sagn som viser en annen side av kristningen av Norge.

Kristian Bugge Folkeminneoptegnelser Et utvalg, Oslo, Norske Folkeminnelag, 1934

Da St. Olav på sin reise gjennom landet for å kristne folket kom han til Vågå i Gudrandsdalen. Her samlet han alle voksne menn i bygda til ting. Han ga dem valget mellom enten å la seg døpe og ta kristendommen eller å la seg styrte ned et stupbratt fjell. De fleste føyde seg etter kongens vilje, men de som ikke ville forlate sin gamle gudetro ble på kongens vink styrtet ut for fjellet og fant en ynkelig død i steinmuren nedenfor. Med der hvor de forlot sitt liv vokste det opp noen store og kraftige furutrær som ennå står der som et synlig minne om de drepte bønder.