Kilde: På folkemunne

Et sørgebudskap skal leveres så skånsomt som mulig. Syversen forulykket under lossing på brygga, og en av dem gamle kameratene måtte gå hjem til kona for å fortelle det sørgelige.

Han visste ikke sin arme råd, men da hun åpnet døra for ham, sa han – Goddag enkefru Syvertsen. – Neidda, jeg er da ikke enke heller, sa fru Syversen. – Skal vi vedde? sa budbæreren.