I Nigeria fortelles det en historie om en jeger som mens han var ute på jakt, snublet over en hodeskalle. Jegeren utbrøt overraskende: ”Hva er dette? Hvordan havnet du her?”. ”Snakk førte meg hit”, svarte hodeskallen nonchalant.

Selvfølgelig ble ikke jegeren mindre overrasket, og straks løp han tilbake til sin landsby og fortalte hva han hadde funnet. Tilslutt fikk kongen høre om dette underlige som hadde skjedd, og han ga jegeren ordre om å føre han til hodeskallen. De dro av sted til det stedet hvor hodeskallen lå, jegeren pekte ut skallen for kongen, som ønsket å høre hodeskallen snakke. Jegeren gjentok spørsmålet: ”Hvordan havnet du her?”, men hodeskallen var og forble stille. Kongen ble rasende, kalte jegeren for en svindler og ga ordre til at han skulle halshugges på stedet. Da kongen og hans følge forlot stedet, ropte hodeskallen ut: ”Hva er dette? Hvordan havnet du her?” Jegerens hode svarte: ”Snakk førte meg hit!”