Kilde: Jan Knappert, an Encyclopedia of myth and legend Pacific Mythology

På en av øyene i Ny Guinea var det en slange som fødte et menneskebarn. Hun vokste opp og alt gikk godt for henne.

En dag ble hun sett av en mann som bodde alene i nærheten. Han snakket med henne og selv om hun i begynnelsen var redd, gikk hun med på å bli hans kone, for hun forsto at han elsket henne. Sammen levde de et godt liv, de arbeidet sammen ute på engene, helt til den dagen hun fødte et barn, en sønn. De var lykkelige.

Så var det slik at hun ønsket å dra til engene igjen og hun ba sin mor, den grønne slangen, om å passe på barnet. Hennes mann kom tidlig hjem den dagen. Forferdet ble han da han så en stor grønn slange ved sitt barn. Han sprang rett bort og drepte slangen. Hans kone var utrøstelig da hun oppdaget dette. Gråtende gikk hun vekk og ned til sjøen. Hun gikk ut i sjøen og ble en dugong. Dugong er en kvinne som lever i sjøen og som alltid ser sørgmodig ut.

Comments

comments