Kilde: Hispanic folktales from New Mexico: Narratives from the R. D. Jameson Collection, Stanley Linn Robe

Før levde det en slakter som sa at folk ga etter for døden for lett. Han sa at når døden kom, så bare fulgte de etter han uten å kjempe imot.

En dag var det hans tur, døden sto ved hans vindu og ropte på han. Han nektet å reise og grep kjøttøksa si og begynte å jage døden. Han jaget døden ut av byen. Døden stoppet og slakteren brukte krefter for å svinge øksa slik at den skulle treffe døden. Han bommet og falt ned i en grav for å gravlegges levende.