Kilde: Moltke Moe, eventyrlige sagn i den ældre historie, 1906

Trofonios og Agamedes var brødre og sønner av Erginos. De var dyktige byggmestere, de bygget templer for gudene og kongeborger for menneskene. De bygget tempelet til Apollo i Delfi og skattekammeret for Hyrievs i Theben.

I dette skattekammeret hadde de gjort det slik at de kunne ta ut en hemmelig stein og få tilgang til skatten. På den måten kunne brødrene stjele litt og litt av skatten. Men Hyrievs fulgte med og han kunne ikke skjønne hvorfor hans verdier stadig minket. Han la derfor ut snarer og feller i kammeret og disse skulle holde fast den som ubedt kom inn i kammeret.

Neste gang brødrene kom for å røve, var Agamedes den første til å tre inn i kammeret, han gikk i en felle og han satt fast. «Skjær av meg hodet», ropte Agamedes. Dette var den eneste løsningen. På den måten ville brorens lykke sikres, han ville ikke bli forrådt og ingen ville vanæres.

Trofonios skar av sin brors hode, la steinen på plass og gikk hjem med sin brors hode.