Det er jo Shakespeares jubileum i år! Og for en som egentlig ikke kan nok om Shakespeare, framstår hans skuespill som noe som ligger nær den muntlige fortellertradisjonen. Jeg husker jeg engang var på det nye ”The Globe” hvor guiden understreket at dette var et teater ”for the ear.”

Men finnes det noen norske folkeeventyr, eller sagn eller saga for den saks skyld som har et snev av ”Shakespeare” over seg??? Jeg ser på noen norske folkeeventyr fra Asbjørnsen og Moes ”standard” samling, fordi disse er lettest tilgjengelige.

«Helligtrekongersaften» og «Peik»

Helligtrekongersaften er en av Shakespeares komedier og tar for seg blant annet ”kjønnsforvirring.” Plotet er blant annet avhengig av et søsken par, tvillinger, hvor kvinnen kler seg ut som en gutt.

Noe av det samme finner du i det norske skjemteeventyret om Peik. Peik har en tvillingsøster som han bytter identitet med og som fører til at han får innpass hos kongen og setter barn på kongens døtre.

«Hamlet» og «Følgesvennen» og «Rike Per Kremmer».

Selv om dette materialet skiller seg i tema og utfall, har de likevel noe felles. Hamlet er en tragedie basert på Amled, en dansk sagnhelt omtalt av Saxo. Mellom Amled og Rike Per Kremmer er det et plot som er felles: den unge protagonisten sendes av gårde med et brev hvor deres eget dødsfall er bestilt, men innholdet i brevet byttes ut, slik at de isteden blir gift med en konges eller den rike mannens datter. Rike Per Kremer er et undereventyr som har dannet utgangspunkt for f.eks. teateroppsetninger.

Hamlet og undereventyret Følgesvennen har det felles at protagonistene samtaler med de som er hinsides. Skjønt hos Følgesvennen vet ikke hovedpersonen at vennen er en gjenganger. Hos Hamlet er det hans egen far som maner sin sønn til hevn over drapet på han selv.

«Antonius og Kleopatra» og «Stor ståhei for ingenting» og «Herremannsbruden» og «Prinsessen som ingen kunne målbinde»

Ingen en kanskje løs forbindelse men alle disse “fortellingene” representerer sterke, sta og kloke kvinneroller. Det er jo ikke så lett å oppdrive, enten det er materiale fra firehundre år tilbake eller et par hundre år.

«Cymbeline» og «12 villender»

Cymbeline er kanskje en av de mer ukjente skuespillene til Shakespeare, og også en litt udefinerbar tragedie/komedie/romanse. Skuespillet har felles elementer med undereventyret 12 villender som sønner som er forsvunnet, og en uskyldig datter som er tilbake hjemme. I begge er det dronningen som har rollen som den med sjalusi og voldsomme handlinger.

«De lystige koner i Windsor» og «Dumme menn og troll til kjerringer»

Begge fortellinger handler om kvinner som lurer en mann hos Shakespeare, mens det i folkeeventyret er koner som lurer sine menn. Hos Shakespeare er det selvfølgelig en haug med plot, men et av dem er altså kvinner som lurer menn.

«Som dere vil ha det» og «Tro og utro»

I mange norske folkeeventyr handler det om sjalu mellom brødre, som Askeladden og hans brødre. I folkeeventyret ”Tro og utro” er søsken rivaliseringen tatt helt ut. I skuespillet er også handlingen knyttet til en bror som ønsket livet av sin yngre bror.

Det kan være at det er flere fellestrekk mellom andre folkeeventyr og dramaer. Om jeg skulle tatt for meg internasjonale eventyr ville sammenfallene blitt betydelig større. Men her har du i minste en startliste om du skulle ønske å fortelle noe som har en slags ”shakespearsk” ånd over seg.