I morgen skal jeg fortelle «i USA», det vil si det foregår online, men arrangementet er knyttet til HC. Andersens storytelling center i New York. Det jeg skal fortelle er en sammenblanding av flere fortellinger med utgangspunkt i «de røde skoene» av Andersen. Jeg går i røde sko, jeg har nesten kun det, basert nettopp på den fortellingen, som i mine øyne er en sentimental og utdatert fortelling, samtidig som den er provoserende nok til å sette i gang både fantasien og refleksjonen. Det er spesielt kvinnemotivet som jeg og muligens flere reagerer på, sammenkoblet med et utdatert kristent bakteppe. Først når den unge kvinnen har erkjent sin synd får hun nåde hos englene i himmelen.

Jeg har satt den sammen med en opprinnelig ungarsk fortelling som jeg arbeidet med i 2004 i Danmark på den gangen vårt årlige labo virksomhet ledet av den franske fortelleren Abbi Patrix. Når jeg skriver vårt, mener jeg en gruppe nordiske fortellere. Abbi er en forteller jeg siden har arbeidet mye med, blant annet nå. Vi har flere år sittet sammen i en gruppe hvor vi har sett nærmere på profesjonalisering av fortellere. I disse dager er vi i ferd med å skrive en ny søknad til Creative Europe på vegne av Federation for European Storytellers.

Det som skjedde i 2004 var en fantastisk opplevelse. Jeg arbeidet sammen med to musikere, en folkemusiker som laget sine egne instrumenter og en cellist og det musikalske bildet er i bakhodet hver gang jeg finner fram fortellingen på nytt.

Tilbake til fortellingen, man kan tenke seg at Andersens fortelling inneholder håp til tros for at kvinnen dør med avkappede bein (for å få fjernet de røde skoene), nettopp fordi hun oppnår nåde. Skoene har selvfølgelig en sterk symbolsk funksjon, hovedkarakteren går fra å være barbeint til å danse med røde sko. De røde skoene er fristelsen og driften som man både skal kunne kontrollere, men dens nærvær er nødvendig for at man skal kunne utvikle seg videre.

I morgen, når jeg gjennomfører denne lille forestillingen online, er jeg enten barbeint eller jeg har på meg røde sko.