Dette er prologen til den musikalske fortellerforestillingen Vår. Du vil muligens få en større opplevelse av forestillingen om du hører denne før du kommer til forestillingen.

Det vil også være en epilog til forestillingen som sendes til de som har vært tilstede på forestillingen.

Prologens struktur er laget mens fortelleren Mimesis Heidi Dahlsveen har vandret, derfor anbefales det at du går ut en tur når du hører på prologen. Gå en tur uten mål og mening, hvor du kan ta innover deg de omgivelsene du går i.

Lydbildene du hører i prologen er felt opptak gjort av Gyrid Nordal Kaldestad fra hennes barndoms sted.

Utøvere: forteller Mimesis Heidi Dahlsveen og komponist/musiker Gyrid Nordal Kaldestad
Redigering: Gyrid Nordal Kaldestad
Studio: Notam studio
Veiledning: Paula Crutchclow
Co – produsere: Adverse Camber

Billetter til forestillingen her.

Du kan laste prologen ned her.

Eller du kan søke opp Fortellerkunstner på Itunes fra mandag av.

Støttet norsk kulturråd.