År:
1851
Sted:
Nord-Østerdal, Hedmark
Samler:
P. Chr. Asbjørnsen

Det var engang en mand som var ute at færdes. Saa kom han langt om længe til en stor og vakker gaard; det var en herregaard saa gild at den gjerne kunde ha været et litet slot. «Her skal det bli godt at faa hvile ut,» sa han ved sig sjøl, da han kom indenfor grinden. Tæt ved stod en gammel mand med graat haar og skjeg og hugg ved. «God kveld, far,» sa færdesmanden; «kan jeg faa laant hus her i nat?»

«Jeg er ikke far i huset,» sa gamlingen; «gaa ind paa kjøkkenet og snak til far min!»
Færdesmanden gik ind paa kjøkkenet; der traf han en mand som var endda ældre, og han laa paa knæ fremmenfor peisen og blaaste paa varmen.
«God kveld, far, faar jeg laant hus i nat?» sa færdesmanden.

«Jeg er ikke far i huset,» sa kallen; «men gaa ind og snak til far min; han sitter ved bordet i stua.»
Saa gik færdesmanden ind i stua og talte til han som sat ved bordet; han var endda meget ældre end begge de andre, og han sat og hakket tænder, ristet og skalv, og læste i en stor bok, næsten som et litet barn.

«God kveld, far, vil du laane mig hus i nat?» sa manden.
«Jeg er ikke far i huset; men snak til far min, han som sitter i bænken,» sa manden som sat ved bordet og hakket tænder og ristet og skalv.
Saa gik færdesmanden til han som sat i bænken, og han holdt paa og skulde faa sig ei pipe tobak; men han var saa sammenkrøpen og ristet slik paa hændene, saa han mest ikke kunde holde paa pipa.

«God kveld, far,» sa færdesmanden igjen. «Kan jeg faa laant hus i nat?»
«Jeg er ikke far i huset,» svarte den gamle sammenkrøpne kallen; «men snak til far min, som ligger i senga.» Færdesmanden gik til sengen, og der laa en gammel gammel kall, som det ikke var noget andet levende at se paa end et par store øine.

«God kveld, far, kan jeg faa laant hus i nat?» sa færdesmanden.
«Jeg er ikke far i huset; men snak til far min, som ligger i vogga,» sa kallen med de store øinene.
Ja, færdesmanden gik til vogga; der laa en ældgammel kall, saa sammenkrøpen at han ikke var større end et spædbarn, og han kunde ikke skjønne at det var liv, paa andet end at det laat i halsen paa ham imellem.

«God kveld, far, kan jeg faa laant hus i nat?» sa manden.
Det varte længe før han fik svar, og endda længer før kallen blev færdig med det; han sa, han som de andre, at han var ikke far i huset; «men snak til far min, han hænger i hornet paa væggen.»

Ferdesmanden glante opefter væggene, og tilsidst fik han øie paa hornet ogsaa; men da han saa efter han som hang i det, var han ikke anderledes at se til end et fal, som hadde lignelse av et menneskeansigt.

Da blev han saa fælen, at han skrek høit: «God kveld, far! Vil du laane mig hus i nat?»
Det pep oppe i hornet som en liten talgtit, og det var ikke mer end saa han kunde skjønne at det skulde være det samme som: «Ja, baane’ mit!»
Og nu kom det ind et bord som var dækket med de kosteligste retter og med øl og med brændevin, og da han hadde spist og drukket, kom det ind en god seng med renkalvs-felder, og færdesmanden var noksaa glad, for det han langt om længe hadde fundet den rette far i huset.