I det europeiske prosjektet Common ground common future har vi er vi ferdig fasen hvor det er gjennomført piloter for å prøve ut opplegg knyttet til stigmatisering og fortelling. I Norge har vi hatt tre ulike piloter, hvor masterstudenten og fortelleren Bintang Emilie Sittanggang hadde hovedpiloten. Denne piloten var en deltakende fortellerforestilling hvor Bintang både var forteller og tilrettelegger og forså vidt pedagog. Dette er en spennende sammenkobling hvor jeg syns man får dekket et større område av den muntlige fortellerkunsten som en sosial hendelse. Her blir rollene snudd om, lyttere blir fortellere og fortelleren blir lytter, samt at den sosiale situasjonen blir styrket av samtalene som føres underveis. Bintang hadde en gresk myte som fungerte som en rød trå gjennom de tre timene prosjektet varer og øvelsene og andre fortellinger underveis var knyttet til denne myten.

Jeg selv hadde to små piloter. Det ene var en fortellerforestilling som ble gjennomført i to voksenopplæringsklasser. Det var nok ikke helt optimalt i forhold til målsetningen, for vi fikk nok ikke diskutert fortelling så mye. Her tror jeg språket kom i veien, og lytterne var mer opptatt av det kulturelle og pedagogiske aspektet ved fortelling, som hvor viktig det er å fortelle om sin kulturelle bakgrunn, spesielt når det kommer til språkinnlæring. Nå er dette i seg selv ikke en ulempe, men fokuset skulle være misbruk av fortellinger.

Den andre piloten, som da blir den tredje, var et online kurs arrangert av Drama – og teaterpedagogene. Jeg har utviklet noe nye øvelser for online og her fikk jeg prøvd ut dette. Disse øvelsene vil være en del av verktøykassen prosjektet presenterer ved avslutningen. Jeg antar at online undervisning har kommet for å bli, og da er det fint å kunne bidra med ideer inn her. Denne piloten har ført til at jeg har fått oppdrag ved et annet universitet jeg skal gjennomføre i april.

Neste steg i prosjektet er å analysere alle pilotene som har foregått i partnerlandene og som skal berede grunnen for den endelige verktøykassa.