Harstad er en kommune som omfatter flere øyer Nord i Norge. Det bor litt under 25000 i kommunen og har et tettsted eller en by. I byen tilbrakte jeg Fredag og Lørdag, sammen med fortellerne Ingeborg og Thor-Andre, musikeren Ole Thomas Gjærum med band og Rikke Gürgens Gjærum, professor og prosjektleder for dette prosjektet. Prosjektet kalt ”ROMfolk i veien” omfatter en slags fortellerkonsert i gata i Harstad under festspillene, samt diverse kronikker skrevet av Rikke Gürgens Gjærum. I tillegg skal vi lage en fagartikkel til tidsskriftet INformation om det å arbeide med marginale røster.

Å opptre i en gate har sine magiske utfordringer, slik hvordan samle de forbipasserende og hvordan overgå måkeskrik og et overivrig helikopter som fløy mot betalende passasjerer. Heldigvis samlet den balkaninspirerte musikken folket og flere ble stående gjennom programmet som varte over en time. I tillegg til fortellingene og musikken, ble det delt ut spesiallagede kopper med bilder av sigøynere (som informantene selv foretrakk å kalle seg) og POSTIT lapper med setninger som skulle sette i gang en refleksjon. Ideelt sett ønsket vi å få publikum i tale, men dette er vanskelig når rammene til dette ikke er satt på forhånd.

Ingeborg og Thor-Andre har deltatt i et prosjekt kalt #Imkult, hvor de har vandret blant romfolk i Oslo og samlet fortellinger. Under deres del fortalte de noen av fortellingene de hadde samlet, samt om møter de hadde. Jeg fortalte noe av det mer erotiske (som vanlig) med fokus på de omreisende i Europa. Vi ønsket å dekke en bredde som er gjenkjennbar, for enkelte fortellinger fortelles på tvers av kulturer.

Det er gøy å opptre, i etterkant! Under siste opptreden og mens jeg fortalte, hadde en måke tydeligvis fått nok av flokken med mennesker og slapp en stor ladning i hodet til en av tilskuerne. Det skapte noe oppstuss, men programmet kunne fortsette da faren var over.