Jeg arbeider ganske systematisk med fortellerforestillingen som har premiere under fortellerfestivalen. Det blir en rimelig ny versjon av mitt arbeid med erotiske folkeeventyr. Tidligere har jeg skrevet om immateriell kulturarv og litteraturen som innfallsvinkel.

Forestillingen må også ha et scenisk uttrykk og min veileder her er den groteske realismen som jeg har skrevet om her.

Både muntlig, fysisk og uttrykksmessig blir dette verket påvirket av grotesk realisme. Dette er en naturlig overgang fra det immateriell. I det immaterielle grunnlagsmaterialet gjøres det ikke noe skille mellom mennesker, dyr og fantastiske vesener, slike flytende overganger henger sammen med grotesk realisme. Grotesk realisme er knyttet til kroppens åpninger, dette understreker den groteske realismens forbindelse med naturen.

Ansiktsuttrykk, mimikk og gestikulering vil derfor være sentrale virkemidler. I og med at kroppen er sentral metafor for grotesk realisme blir kroppsspråket være grunnleggende som et narrativt element og i bruk av scenerommet.

Rommet er flytende som grotesk realisme, samtidig som dette gjør forestillingen mobil slik at den kan framføres i ulike typer rom.

For tiden arbeider jeg med komposisjon. Jeg har rett og slett fylt en boks med lapper som jeg har laminert. På lappene står det ulike virkemidler enten det er sceniske eller kompositoriske elementer. Dette gjør jeg fordi det ikke er lett å øve alene, iallfall syns ikke jeg det. Løsningen er da å trekke en lapp for å instruere meg selv inn i en prosess.

I dag forteller jeg forøvrig på min faste skole igjen og jeg måtte hente fram noe som lå langt bak i minnet, som jeg skrev på søndag. Jeg vil rett og slett fortelle 12 villender for klassene. Den fortellingen har jeg knapt fortalt siden jeg selv var student. Det er noe ved fortellingen som trekker meg og jeg skulle gjerne fått arbeidet med fortellingen på en dypere og mer kontekstuell måte en gang i framtiden.
Du finner en podkast episode om fortellingen her.