Denne våren har det vært en liten spørreundersøkelse angåeden den store fortellerdagen. Dette er gjort for å få litt oversikt over hva det er behov for, nettopp for å kunne hjelpe andre med å delta på dagen. Her følger det en oppsummering av undersøkelsen.

Det første spørsmålet er bakgrunnen til de som ønsker å delta og resultatet er følgende:
Som man ser er det pedagoger som er hovedkategorien av de som har svart, deretter fulgt av mennesker som arbeider innenfor kultur. Fire kommenterer at de «Arbeider innenfor rus sektor». frivillighetssentralen, kulturadministrasjon og som frivillig i sanitetsforeningen. Anvendt muntlig fortellerkunst, inkludert bruk av muntlig fortelling innenfor pedagogikk, er det området det finnes mest forskning og materiale knyttet til. Likevel kan denne undersøkelsen vise at materialet ikke er nyansert nok, eller vanskelig å få tak i.

Det neste spørsmålet som dreier seg om hva man ønsker å gjøre,

sier noe om det er søkelys på utøvelsen, gjennomføringen eller arrangeringen:

Resultatet var noe overraskende, hovedparten ønsker å tilrettelegge og arrangere fortellerhendelser. Dette er et interessant funn og kan henge sammen med neste spørsmål, hvor man ser at skole/undervisning er et sted hvor man ønsker å fortelle eller arrangere fortellerstunder.

Det neste spørsmålet dreide seg om hva man ønsker hjelp til.
Respondentene har ulike behov, men først og fremst ønsker de hjelp til å arrangere en fortellersituasjon i et offentlig rom. En deltaker kommenterer at vedkommende trenger hjelp å lage opplegg for flerspråklige i voksenopplæring. I tillegg til søkelys på arrangeringen, viser undersøkelsen også et ønske om hjelp til å finne personlige fortellinger.

Det spørreskjemaet hjelper oss med er å lage en prioriteringsliste over hvordan man kan hjelpe til med å legge til rette for fortellerdagen. Det gir oss ideer om på hva som er ønskelig:

  • Arrangørhjelp
  • Tips på fortellinger å fortelle
  • Tips på hvordan fortelle
  • Tips på arbeid med personlig fortelling

Etter sommeren vil jeg begynne å bidra med hjelp til dette. Du kan følge med på Facebook siden her for å få med det deg det siste som skjer.