(India)
Det var engang fire brødre som hadde mistet sin far og mor. De ble enige om at de skulle skille lag, dra til hvert sitt sted i verden og lære seg noe. Så skulle de komme tilbake og møtes i når det var gått tre år. De fire brødrene dro til hver sin retning. Da det var gått tre år møttes de og de spurte hverandre hva de hadde lært. Den første sa: ”Jeg har lært meg en kunst hvor jeg kan ta hvilket som skjelett av et dyr og skape det riktige kjøtt tilbake på skjelettet.” Den andre sa: ”Jeg har lært meg å legge hud og hår på kjøttet.” Den tredje sa: ”Min kunst er slik at når det er kjøtt, hud og hår der, så kan jeg skape øyne og alle andre organer.” Og den fjerde sa: ”Jeg kan gi pust og liv til den døde.”

For å prøve ut dette gikk alle fire inn i en skog for å finne et skjelett. Og skjebnen ville det slik at de fant skjelettet til en løve. De fire utførte sine kunstner. Løven reiste seg med den store manken og de skarpe klørne. Han drepte de fire, åt dem opp og løp inn i skogen. Hvem har skylden for at løven drepte dem?