Når man hører ordet norrønt, tenker man kanskje automatisk norrøn mytologi. La meg heller kalle det norrøn diktning, fordi materialet består av mer enn mytologi. Uansett, her er en liste over fortellinger hentet fra norrøn diktning jeg har som innlegg her på bloggen.

Lokes barn

Vel, her ved tre av dem, men på en annen side, skjebnesvangre barn om man kan si det på den måten. Dette er en fortelling jeg ofte forteller.

Bålferden til Balder

Balder er død og han skal sendes videre. Denne fortellingen er mer som en scene over en begravelse. Den er en del av den lange fortellingen om den vakre guden som dør.

Verland/Volund

Dette er en annen versjon enn den mange kanskje kjenner best som sagaen om Volund. Sagnet er en snillere versjon enn fortellingen i den norrøne diktningen.

Odin og Geirrød
En sjelden fortelling hvor Odin blir fosterfar til en gutt.

Starkard

Ikke en fortelling, men informasjon om den forunderlige krigeren kalt Starkard.

Trym stjeler Mjolne

Kanskje den mest kjente norrøne myten, Tor som kler seg ut som brud.

Idunns epler
Man skulle kanskje tro at denne myten handlet om Idunn, det gjør det ikke. Det handler om hennes epler som skaper evig ungdom.

Dette samme er det med myten kalt Sivs hår, at gudinnen Siv mister håret er oppstarten til hvordan gudene fikk en rekke gjenstander.

Volsetåtten

Fortellingen en forunderlig sak med erotikk som tema.