Denne helgen ble tilbrakt i Berlin, i arbeidets medfør og slitasjer etter arbeidet sitter fortsatt i kroppen. Fredag var spesielt hard, jeg sto opp kl. 0330, var fremme rundt nitiden og undervisningen begynte kl. 1200, undervisning fram til 1500. Et par timers søvn på hotellet og så kveldsforestilling som ikke gikk spesielt bra.

Lørdag besto av åtte timers undervisning og søndagen ble også tilbrakt med undervisning til jeg måtte reise hjem og kunne bevege meg i egen stue i går kl. ni.

Temaet for undervisning og forestilling var norrøn mytologi og jeg prøver å utvikle et form for manus innenfor temaet som dekker både det særegne ved poetiske grep i skaldetradisjonen, men som også ivaretar det samtidsaktuelle. Jeg tror det er et stykke igjen hvor jeg finner en versjon som fungere som en mal.

Å utvikle et manus her er snakk om både å visualisere og å arbeide ikke lineært. Mytologi er gitt en følelse av lineræritet gjennom gjengivelse begått av intellektuelle som har brukt mytene i ulike agendaer. Myter har også i seg en annen temporalitet enn behovet for å forstå og forklare alene, de skal også oppleves. Myter, de norrøne mytene, kommer også fra et kunstnerisk behov. Disse fortellingene ble i sin tid fremført i sammenhenger hvor lytterne kjente innholdet og fortelleren måtte ta i bruk grep for å gi en ny opplevelse.

Den konteksten har vi riktignok ikke i dag, selv om navn fra mytene er kjent innenfor mange ulike medier, slik som Tor har blitt Thor og en del av karakterene i Marvel Comics univers.

Det var en flott gjeng med studenter som deltok i arbeidet på Universität die Künste, studentene var modne og lette å arbeide med. Vi hadde selvfølgelig noen språkproblemer da både studentene og jeg ikke er helt flytende i engelsk.

Dessverre fikk jeg som vanlig ikke sett så mye av byen! Neste store oppdrag er denne fredagen som jeg burde ha begynt å arbeide med nå. Og neste reise ut er Portugal om 14 dager.