Denne fortellingen kom til meg, etter at jeg hadde hatt en fortellerstund i en barnehage. Det skjedde rundt 1998. Jeg satt på bussen hjemover og ergret meg over at jeg egentlig ikke hadde fortellinger for den aldersgruppen. Da datt fortellingen ned i hodet på meg. Dette er en fortelling jeg har laget over standard motiver og standard struktur fra folkeeventyrene. Selv fortalte jeg den på ”min faste fortellerskole” før jul.
Skulle du høre fortellingen en dag, så vet du hvor den kommer fra. Om du skulle fortelle den, setter jeg pris på at du sier hvor den kommer fra.
Nisseregle om Nissemor som manglet smør

Det var engang en nissemor som skulle lage grøt til mannen sin, nissefar, på selveste julekvelden. Hun tok den store gryta og laget grøt i den. Men da grøten var ferdig og hun satte gryta på bordet, så oppdaget hun til sin forskrekkelse at hun hadde glemt smør. ”Å, nei” tenkte nissemor, ”nå kommer nissefar til å bli eitrende sint på julekvelden.”

Men nissemor var ikke rådløs. Hun tok på seg sine små sko og gikk ut i den dype snøen opp til kona på gården. Vel inne hos kona, spurte nissemor så pent hun kunne:

”Å kjære kone pone, gi meg smør, smør legger jeg på grøten til mannen min nissefar så han blir smørblid på julekvelden.”

”Næmen nissemor”, sa kona, ”du får nok ikke smør av meg før jeg får melk av deg.”
”Åh?”, sa nissemor. Så var det å gå ut i snøen igjen da, på sine små bein, ned til låven og inn til kua. Nissemor spurte så pent hun kunne.

”Å kjære ku mu, gi meg melk, melk gir jeg kona, kona gir meg smør og smør legger jeg på grøten til mannen min nissefar så han blir smørblid på julekvelden.”
”Mneeii”, sa kua, ”du får ikke mmmelk av mmmeg før jeg får høy av deg.”
”Åh?”, sa nissemor. Vel, hun gikk ut i snøen og opp til mannen på gården.

”Å kjære mann brann, gi meg høy, høy gir jeg kua, kua gir meg melk, melk gir jeg kona, kona gir meg smør og smør legger jeg på grøten til mannen min nissefar så han blir smørblid på julekvelden.”
”Dø”, sa mannen, ”Dø kanke komme her og komme her. Du får ikke høy av meg før jeg får…. Før jeg får… egg til julefrokost av deg.”
”Åhh?”, sa nissemor. Nå begynte hun å få det travelt. Med raske skritt gikk hun ut snøen ned til hønsehuset og inn til høna.

”Å kjære høne pøne, gi meg egg, egg gir jeg mannen, mannen gir meg høy, høy gir jeg kua, kua gir meg melk, melk gir jeg kona, kona gir meg smør og smør legger jeg på grøten til mannen min nissefar så han blir smørblid på julekvelden.”
”Mamma mia”, sa høna, for det var en hvit italiener dette her, ”du får ikke egg av meg før jeg får kam til kjemme fjærene mine av deg!”
”Åhhh”, sa nissemor. Så gikk hun til hanen, for hanen har jo kam.
”Å kjære hane pane, gi meg kam, kam gir jeg høna, høna gir meg egg, egg gir jeg mannen, mannen gir meg høy, høy gir jeg kua, kua gir meg melk, melk gir jeg kona, kona gir meg smør og smør legger jeg på grøten til mannen min nissefar så han blir smørblid på julekvelden.”
”Du får ikke kam av meg før jeg får korn av deg”, gol hanen.
”Åhhhh”, ropte nissemor og så småløp hun ut i snøen igjen og bort til neket. Nek pleier jo å stå på en stokk, men ikke dette neket, dette neket hadde noen slengt på bakken.

”Kjære nek pek, gi meg korn, korn gir jeg hanen, hanen gir meg kam, kam gir jeg høna, høna gir meg egg, egg gir jeg mannen, mannen gir meg høy, høy gir jeg kua, kua gir meg melk, melk gir jeg kona, kona gir meg smør og smør legger jeg på grøten til mannen min nissefar så han blir smørblid på julekvelden.”
”Du du du får får får ikke ikke ikke korn korn korn av av av oss oss oss før før før vi vi vi får får får grein grein grein å å å stå stå på på på av av av deg deg deg!”, sa neket.
”Åhhhhhhhh”, sa nissemor og løp inn i skogen og bort til den store gamle eika.
”Kjære eik peik, gi meg gren, gren gir jeg neket, neket gir meg korn, korn gir jeg hanen, hanen gir meg kam, kam gir jeg høna, høna gir meg egg, egg gir jeg mannen, mannen gir meg høy, høy gir jeg kua, kua gir meg melk, melk gir jeg kona, kona gir meg smør og smør legger jeg på grøten til mannen min nissefar så han blir smørblid på julekvelden.”
”Ddddduuu fffffååårr ikkkke gggrein av mmeg, fffør jjjjeg fffår rrøde silkebånd av ddeg.”, stammet eika.
”Røde silkebånd?”, sa nissemor, ”Ååhhhhh!!!!!” Så løp hun det forteste hun kunne på sine små bein, over stokk og stein, gjennom dyp snø. Også ramlet hun i den dype snøen. Hun kavet for å komme opp, så det ble snø engler i snøen. Og da hun så opp satt Jomfru Maria der.

”Å kjære deg, i dag har det virkelig gått meg ille”, sa nissemor, ”For jeg skulle lage grøt til mannen min,
men så manglet jeg…………………………………….
(smør)
Jeg gikk til kona på gården for å få smør. Men hun ville ikke gi meg smør
før hun fikk……..
(melk)
Vel, jeg gikk til kua, men hun ville ikke gi meg melk,
for hun ville ha….
(Høy)
Så gikk jeg til mannen for å få høy, men han kunne ikke gi meg høy
for han ville ha..
(egg)
Jeg gikk til høna for å få egg, men den jåla ville ikke gi meg egg,
For hun ville ha….
(kam)
Da gikk jeg til hanen, for hanen har jo kam, men han ville ikke gi meg sin kam,
For han ville ha…..
(korn)
Jeg løp til neket jeg, men neket, det neket, ville ikke gi meg korn,
for det ville ha….
(grein)
Jeg løp til eika for å få grein, men den ville ikke gi meg grein,
for han ville ha….
(rød silkebånd)

Kjære jomfru Maria, kjære jomfru Maria, gi meg bånd, bånd gir jeg eika, eika gir meg grein, gren gir jeg neket, neket gir meg korn, korn gir jeg hanen, hanen gir meg kam, kam gir jeg høna, høna gir meg egg, egg gir jeg mannen, mannen gir meg høy, høy gir jeg kua, kua gir meg melk, melk gir jeg kona, kona gir meg smør og smør legger jeg på grøten til mannen min nissefar så han blir smørblid på julekvelden.”

Jomfru Maria syntes synd på nissemor. Hun ga røde silkebånd til nissemor. Nissemor ga bånd til eika, eika ga grein, grein til neket, neket ga korn, korn til hanen, hanen ga kam, kam til høna, høna ga egg, egg til mannen, mannen ga høy, høy til kua, kua ga melk, melk til kona, kona ga smør til Nissemor. Nissemor la smøret på grøten til nissefar. Slik ble julekvelden reddet der i stua.