I morgen er det tre måneder siden Daniel døde, måtte du aldri oppleve det samme. Men skulle du miste en som er deg så kjær at du synes det er utenkelig, følger det nedenfor en liste over hva du kan forberede deg på. Dessverre er det slik at verden rundt deg er smertelig normal og du må forholde deg til informasjon og hendelser som virker uoverkommelig når du sørger. Du må foreta noe som for deg vil være vonde handlinger fjernt fra den du elsket høyt. Brått har din kjære blitt et tomt navn i et byråkrati. Slik er det dessverre. I Norge er vi heldige, når vi blir syke er behandlinger for å gjøre oss friske nesten gratis, fram til den dagen vi dør. Dine siste markeringer sammen med den som har gått bort koster penger og kan fort koste mye.

Her følger et brutalt, men kanskje likevel et hjelpemiddel for deg som skulle oppleve det samme. Dette er basert på vår erfaring med Daniels død:

Møte
Dagen etter Daniel døde, fikk vi møte leder for avdelingen (sykepleier) og ergoterapeut. Disse vil gjerne ha en innsikt i hvilke prosesser du nå skal gå igjennom. Mye av den infoen vi fikk var dessverre utdatert.

Dødsattest
En lege vil bekrefte dødsfallet og skrive ut en dødsattest. Denne vil hentes av det begravelsesbyrået du velger. Begravelsesbyrået vil videresende denne til de offentlige instanser som behandler infoen videre. I Oslo er byfogden den som «behandler arv». MEN sørg for at du også får dødsattesten. Det er kanskje leilighet,abonnementer og lignende du raskt må si opp. Vi opplevde at byfogden ikke fikk attesten og måtte purre på dette hos begravelsesbyrået.

Begravelsesbyrået
Du er ansvarlig for å finne et begravelsesbyrå. Og du avtaler et møte med dem så fort som mulig. I møte med byrået avtaler dere hele seremonien, som
Skal den døde kremeres? (ved noen gravlunder er det et krav),
Skal det være en kirkelig, human-etisk eller privat bisettelse (kremasjon) eller begravelse? Vi valgte privat, hvor vi sto ansvarlig for oppbyggingen av seremonien. Her kan begravelsesbyrået bidra med hjelp for gjennomførelsen og hvilke elementer som skal være tilstede. Selve seremonien varer ca. en time.
Hva med minnestunden etterpå – den valgte vi å arrangere selv.
Annonsering – I og med Daniel var ung valgte vi å ikke annonsere i Aftenposten, i stedet valgte vi en minneside som vi spredte i sosiale medier.
Støtte – Om ønskelig søker begravelsesbyrået støtte til begravelsen for deg. Du må da gi byrået fullmakt til den dødes ligningsattest og bank konto. Dette er forunderlig, for selv om du gir byrået fullmakt, får du ikke selv tilgang til dette før byfogden gir deg en fullmakt.
I samtale med byrået velger du også kiste og får vår del urne til nedsettelse og eventuelt blomster, og du velger også gravlund, men dette er ikke noe som haster med det første.

Privat bisettelse
Som sagt valgte vi en privat bisettelse. Dette besto i å lage en oppbygging, valg av sanger/musikk, forespørsel til talere og forespørsel til de som skal bære kisten. Vi valgt å enkelt dekorere kapellet med ting Daniel eide, vi hadde med sjokolade og fikk printet ut bilder av Daniel som de tilstede kunne ta med seg. Minnestunden gjorde vi meget enkel, vi leide et lokale i nærheten av der Daniel vokste opp, og serverte kaffe, kaker og brus.

Gravlund
Jeg ringte selv Gravferdskontoret og ordnet gravlund. Vanligvis begraves man i nærheten av der man bodde, men jeg ønsket Daniels grav i nærheten av oss. Den døde trenger ikke en egen plass om det ikke er ønskelig, her har du flere muligheter, som navnet på en felles minnestein med andre fremmede.
Deretter kontakter du selve gravlunden for å avtale et møte om hvor graven skal være og dato for urnenedsettelse. Under urnenedsettelsen kommer en representant fra gravlunden med urnen, du bekrefter urnen, og i en enkel seremoni setter du eller andre urna ned og kaster jord på den. Ved Daniels urnenedsettelse var flere venner til stede, samt familie og alle var med på å fylle på jord. Vi satte noen planter der samtidig. (Her er det lurt å ha med seg en spade.) Du kan kjøpe tjenester av gravlunden som stell av graven. Graven er «deres» i tjue år. Om noen andre dør og skal ned i samme grav, forlenges disse tjue årene. Etter tjue år, må du betale ny avgift for et visst antall nye år.

Inntekter og gjeld og arv
En av dere får ansvaret for å forvalte arven. Nå var ikke dette et problem hos oss. Daniel eide f.eks. ikke en leilighet eller lignende. Så ved større arveoppgjør vet jeg ikke hvordan man går fram. Når byfogden får melding om dødsfallet, gir de deg en saksbehandler som hjelper deg videre. Du trenger en skifteattest, men for å få denne trenger du oversikt over inntekter og gjeld. Derfor må saksbehandler gi deg en fullmakt slik at du kan hente ut tall fra bank og skatteetaten. Dette avgjør hva slags skjema du må fylle ut for å få en skifteattest. Denne skifteattesten gir deg tilgang til å disponere arven, som også kan bestå av gjeld. Studielån i lånekassen blir forøvrig automatisk slettet. Den som er ansvarlig for dødsboet må også fylle ut selvangivelsen for den døde.

Sosiale medier
Ved hjelp av dødsattesten opplevde vi det som enkelt å f.eks gjøre Daniels FB side om til en minneside.

Posten
Når noen dør, forsvinner vedkommende fra folkeregisteret og dermed står de også uten adresse. Her bruker du også skifteattesten til å omadressere posten om det er aktuelt.

Jeg tror dette er de viktigste punktene. Måtte du aldri trenge dem.