Når kommer sannsynligvis fra norrønt og betød ”egentlig” ”hvor når”. Daniel korrigerte ofte min muntlige sammenblanding av når og da. Jeg ser forskjellen skriftlig, men muntlig grøter jeg det til.

Ordet ”når” har flere betydninger som:
Tidspunkt: du lurer på når forestillingen er? 23. mars. Der er det faktisk noen som har tatt feil og trodd det var 23. februar. En kollega stilte opp på sentralen og fant ikke helt fram. Der fant hun tre andre som hadde gjort samme feil. Forestillingen er både 23. mars og 25. mars, billetter er allerede solgt, så skal du være sikker på å få ”plass”, bør du kjøpe billetter nå.

Framtid (konjunksjon): når forestillingen har premiere vil vi være to stykker på scenen, men vi er tre som har arbeidet tett. Komponisten Tze Yeung har sittet med oss på alle prøver. Det er litt av en prestasjon å høre det samme om og om igjen. Jeg tror at om han nå plutselig bestemte seg for å ikke komme på en prøve, ville vi være litt fortapt.

Om noe som skjer ofte: når vi opptrer, vil du merke at vi springer i tid og sted. Det er fortellingens heldige episke trekk. Sagt på en annen måte: vi operer med flere kronotoper. Vi er her og nå, vi er i de norrøne mytene, vi er på vei bort fra Paris, vi er i dødsøyeblikk. Noe vil være raske brudd, andre vil være langsomme glidninger og du merker ikke at du er i en annen fortelling før det er for sent.

Årsak (konjunksjon): Å skape en forestilling er jo å skape årsakssammenhenger. Så når Andreas, musikeren spiller en bestemt tone, vet jeg hva som skal komme. Disse årsakssammenhengene får sin egen logikk i forestillingen, som ikke kan sammenlignes med virkelighetens logikk, selv om disse ligner. Gjennom språk og rytmer og bilder og toner skaper vi en egen virkelighet som lytteren trer inn i og forbinder sine egne referanser til.

Vilkår (konjunksjon): Det er mange hindringer i å skape en forestilling som skal fungere. En av disse er å skape et anslag som er akseptabelt for alle som er tilstede under forestillingen. Når vi først kommer oss gjennom åpningskneika, ligger løypa der. Det som er forunderlig, er at jeg ikke på forhånd kan se hele forestillingsløpet. Dette skyldes alle sprangene nevnt over. Det er kun når jeg står i en bestemt scene at jeg vet hva som vil være det neste steget.

Bloggen er framover konsentrert rundt fortellerforestillingen 23.27. Fortellerforestillingen har premiere på fortellerfestivalen i Oslo 23. Mars 2017 og du kan lese mer om det her.