Denne uken reiste jeg til England som representant for FEST. Jeg skulle observere et møte blant engelske fortellere. Dette er en pilot som gjennomføres i fire land: England, Hellas, Polen og Tyskland, hensikten er å se hvordan man kan styrke den muntlige fortellerkunsten i de enkelte landene gjennom for eksempel å skape en FEST ambassadør.

Dette var et dags møte som gikk fra kl. 1100 – 1700 og som skulle bruke metoden «Open Space». Det vil si at deltakerne selv skulle komme opp med utfordringer som passet under den overordnede tematikken (styrke den muntlige fortellerkunsten), disse temaene ble skrevet ned og lest opp høy og sortert i femten grupperinger. Deretter skulle open space gjennomføres gjennom tre sesjoner, hvor hver sesjon hadde fem grupper/temaer. De som hadde foreslått utfordringer skulle selv lede diskusjonen på sin gruppe/tema, resten av deltakerne gikk til den gruppen de ønsket å bidra med inn i. Men de kunne også være sommerfugler, det vil si vandre fra gruppe til gruppe. En sesjon varte i ca. en time og gruppelederen måtte oppsummere samtalen på et ark som var laget av fasilitatoren. Deretter var det en ny sesjon med nye temaer.

Det var god stemning og atmosfære blant deltakerne, hvor de fleste så ut til å være både fortellere og fasilitatorer og produsenter.

Utfordringer som ble framlagt var for eksempel: hvordan den muntlige fortellerkunsten igjen kan komme inn i skolen, hvordan arbeide med muntlig fortellerkunst for voksne, hvordan markedsføre muntlig fortellerkunst, er det knyttet utfordringer knyttet til ordet storytelling, hvordan få muntlig fortellerkunst ut av sin egen getto.

Dette er spørsmål som går igjen i alle land, så sånt sett var det interessant å følge forslag og diskusjoner der jeg var en sommerfugl som gikk fra gruppe til gruppe og lyttet. Det kom ingen endelige løsninger, men på mange måter handlet dette om å få i gang samtaler i det engelske fortellermiljøet som også har sine konflikter.

Reisen tilbake var et helvete, og det skal jeg skrive om senere.