Da er det muligens jeg skal ut i BHG med monstermyter neste uke, men det er også en stor mulighet for at det ikke blir noe av. Det vet jeg vel ikke før mot slutten av denne uken. Min intuisjon sier at det ikke blir noe av, vel det er kanskje ikke intuisjonen som sier det, men heller en realistisk tanke jamfør hvordan det er i samfunnet for tiden. Likevel må jeg øve som om jeg skal ut i felten.

Som jeg nok har beskrevet tidligere, arbeider jeg med «scene for scene» for å skape grunnlaget. Jeg arbeider ikke kronologisk med den norrøne myten jeg tar utgangspunkt i, men trekker scener jeg skal fokusere på. Den kronologiske rekkefølgen kommer etter hvert. Jeg syns det da er lettere å finne noe i fortellingen som ikke ligger der på et tekstlig plan, men en slags understruktur.

Hver scene gjør jeg et lydopptak av som jeg så sender til Tze Yeung. Deretter møtes vi i et digitalt rom for å høre igjennom det han har komponert basert på lydopptaket.

Akkurat nå har jeg arbeidet med scenen måltid – i den norrøne myten vil det si hvor jotnen Hrugne ender i Åsgaard og blir bedt inn på et måltid. Hrugne klarer ikke å holde måten sin, han spiser og ikke minst drikker mye. Drikking av mjød gir ham et overmot og han tar til å skryte av sin styrke og blir rett og slett en plagsom gjest. Scenen avsluttes når Tor kommer og truer med å drepe Hrugne. Men i en hall hvor det er gjestebud skal ikke vold utøves, så det blir gjort en avtale hvor guden Tor og jotnen Hrugne skal møtes i en tvekamp og sloss.

I scenen har jeg vektlagt gjentakelser, Hrugnes skryt og over hybris blir sagt i et vers som Tor gjentar senere.

Dette er et lite innblikk i det metodiske arbeidet.