I fjerde episode i dette prosjektet som du kan høre her tar jeg for meg første gang og begynnelser. Og det er nok denne lydfortellingen jeg er mest fornøyd med. På stedet i prosessen behersket jeg virkemidlene nok til å mestre en frihet. Lydfortellingen inneholder norrøn og gresk mytologi om hvordan verden ble skapt, samt en autobiografisk fortelling om en første gang. Papir er stikkordet for de lydeffekter jeg bruker. Jeg liker ikke å kalle det lydeffekter, men jeg kommer ikke på et bedre ord nå. Jeg har gjort lydopptak av meg som behandler papir på ulike måter som å rive det stykker og «blafre» med papirer.

Innenfor elektroaukustisk musikk blir mimesis begrepet inndelt i to typer, i følge Simon Emmerson. Det ene er mimesis som en imitasjon av en naturlig lyd (Emmerson, 1986, s. 18). Lik som for eksempel lyden av papir nevnt over. Den andre bruken av mimesis er forstått syntetisk (Emmerson, 1986, s. 18). hvor man imiterer et forhold mellom/i naturlige hendelser. Emmerson nevner rytmen i en tale som et eksempel. Hensikten er å igangsette eller skape bilder i lytteren og for å gjøre det må det ligge en forståelse for de kulturelle kodene til grunn. Slik jeg forstår det, kan for eksempel etterligning av lyden av å tråkke i snø sannsynligvis ikke skape bilder hos de som aldri har fått en fornemmelse av eller kjenne til hvordan det er å tråkke i kram snø. Når den kulturelle koden er forstått, kan man gjøre disse lydene mer abstrakte.

Jeg manipulerer ikke lyden av papir, men hva jeg gjør er å bruke lyden av papir sammen med hendelser som ikke har noe med papir å gjøre. I lydfortellingen sier jeg at lyden man hører er lyden av papir, så jeg etablerer en kode som jeg da bruker på ulike måter. Et tydelig eksempel er når jeg forteller om hvordan himmelen Uranos blir skilt fra jorden Gaia og lyden av papir som rives kan høres. Dette skaper et bilde av noe som blir revet fra hverandre. Forhåpentligvis er dette med på å gi lytteren egne bilder og assosiasjoner. Samtidig er jeg interessert i det som ikke gir det, det som nettopp forstyrrer disse kulturelle kodene.

Forstyrrelser er noe som opptar meg stadig vekk og hvorfor skal jeg komme tilbake til i et innlegg en annen gang.

Kilde
Emmerson, S. (1986). The Relation of Language to Materials. In S. Emmerson, The Language of Electroacoustic Music (pp. 17-39). London: Palgrave Macmillan.