I dag var jeg hentet en bok jeg har vært medskaper i/på i den form at jeg har bidratt med et kapittel. Dette er en fagbok og er unik i den forstand at vi, redaktører og forfattere, arbeider ved samme institutt. Boken er et resultat av et lenger prosjekt vi har hatt sammen, hvor prosjektet nettopp besto i at vi skulle skape denne boken som viser et vidt spenn av arbeid i kunst – og kulturfeltet.

Kapittelet mitt handler om samspill mellom virtuell verden og muntlig fortellerkunst, noe jeg har skrevet om før. Det beste ved arbeidet er at boken er fagfelle vurdert og dermed har jeg gjort opp for det regnskapet i år. Det er til og med mulig at jeg får ut to fagfellevurderte ”artikler” i år, noe som er bra når man arbeider i en 50 % stilling ved en høyere utdannelsesinstitusjon.

Jeg liker å arbeide i en prosess med samskaping og vurdering av hverandres skriverier i en slik prosess som arbeidet mot denne boken. I etterkant av dette arbeidet har jeg deltatt i en skrivegruppe som har fått fortgang i å skrive fagmateriale.

Tilbake til denne boken, her en omtale:

Estetikk og samfunn. Tekster mellom samtidskunst og kunstdidaktikk er nylig utgitt på Fagbokforlaget. Boka er redigert av Venke Aure og Kristin Bergaust, med bidrag fra tretten forfattere: Marit Akerø, Venke Aure, Kristin Bergaust, Birte Brekketo, Boel Christensen-Scheel, Mimesis Heidi Dahlsveen, Ian Damerell, Svein Gundersen, Sissel Gunnerød, Ellen Røed, Gunhild Vatn, Thurid Vold og Astri Ziesler.

Dette er resultatet av et langvarig samarbeid i fagmiljøet på Institutt for estetiske fag ved HiOA. Se nærmere info på bokas nettside. Her kan man også laste ned innholdsfortegnelse, introduksjonen og bestille vurderingseksemplar.

Mens jeg er inne på det, har jeg for et par år siden vært med på en annen bok, som jeg ikke følte meg like komfortabel med. Boken er fin, men prosessen ikke like fruktbar for min del. Der skrev et kapittel sammen med en annen. Dette er en prosess jeg har vært med på flere ganger gjennom artikkelskriving, men det fløt ikke like greit. Medforfatteren er kjempedyktig, men jeg tror arbeidet vårt var preget av litt for mange utenforliggende saker. Denne forfatteren er pedagog og det kan være også at dette forstyrret min prosess. I de andre ”samskriving” prosjektene jeg har deltatt har det ligget en kunstforståelse og kunstopplevelse til grunn og det gjør at en skriveprosess, som jeg anser som lik en kunstprosess, blir noe annerledes og gir mer rom for det intuitive og uferdige underveis.

Men boken er likevel verdt å nevne, om jeg skal være så frekk. Den heter Digital fortalte historier og du finner den her.