Bygget over en babylonsk myte

Anu skapte himmelen.
Himmelen skapte jorden.
Jorden skapte elvene og elvene skapte kanalene.
Kanalene skapte myrene.
Myrene skapte vesenet kalt mark
Marken gråt.
“Jeg er blind. Hva er mitt mål. Hva er mitt hjem. Hva skal jeg drikke og hva skal jeg spise?”
Marken er din føde, la ditt arbeid være jord. Det som faller i jorden skal du sørge for at blir ett med altet igjen.