(Finland)

En mann reddet en orm ut av ilden, gjennom å feste sin pose til en stokk og strekke den ut, slik at ormen kunne krype ned i posen. Ormen førte mannen til ormenes konge for at denne skulle belønne han med en stor pengesum. Men kongen befalte ormen å bite i hjel mannen. Mannen protesterte og insisterte på at tre vitner skulle si sin mening innen han skulle få en belønning for sin gode gjerning.

Mannen og ormen bega seg ut for å finne folk. De møtte først en gammel ku, som var enig i at mannen burde dø. Hun hadde selv kun handlet godt mot menneskene, men likevel fått juling som lønn og nå skulle hun slaktes.

En bjørk sa det samme. Han hadde gitt menneskene beskyttelse mot sol og regn og som takk hadde de tatt kvister av han, og nå skulle han hugges ned.

Tilslutt spurte de en rev. Han ville se hvordan ormen krøp ned i posen. Ormen så gjorde, og på revens råd bandt mannen posen igjen, og drepte ormen. Da sa mannen til reven: «Nå ville det vært enkelt for meg å ta deg, men du får fare i fred, ettersom du gjorde meg godt.»