Kilde: Joh. Th. Storaker, Rummet i den norske folketro (Storakers samlinger II) Ved Nils Lid, Kristiania, Norsk Folkeminnelag, 1923

En mann gikk en aften ut for å stjele; snart steg månen opp over en hei og det ble lyst. Dette likte ikke tyven og derfor gikk han hentet en tjærebøtte og en kost og gikk opp på heien for å male månen sort. Da tok månen mannen til seg der han gikk og sto med tjærebøtte og malekost og i månen ser man ham fremdeles.