Da Noa hadde bygd sin ark, ble to og to invitert ombord. Løgnen ønsket også å komme ombord i arken, men Noa nektet. Han sa: “Alle må komme i par. Gå og finn deg en partner og du er velkommen.”

Løgnen gikk av gårde i sinne og mens hun vandret slik, traff hun på Urett. “Hvorfor ser du så trist ut?”, ville Urett vite. “Jeg får ikke være med i arken,” sa Løgnen, som for engangs skyld snakket sant. “Jeg må finne en partner, først da får jeg være med.” Urett så på Løgnen og sa: “Hva får jeg som belønning om jeg er din partner? Jeg inngår aldri et partnerskap om det ikke er profitt med i bildet.” “Jeg gir deg alt jeg tjener gjennom mine løgner,” svarte Løgnen og det gikk Urett med på.

Så gikk de begge for å finne Noa og nå måtte han la dem få komme ombord. Slik er det altså, at løgnen sprer nettet og urett får fangsten.

Kilde: Ancient Israel Volume One Myths and Legends av Angelo S. Rappoport