Jeg har sittet og lest meg igjennom ”Eskimoiske eventyr og sagn” av H. Rink og jammen er det ikke lett å finne en fortelling som jeg klarer å skape en sammenheng i. Følgende lille fortelling var sånn noenlunde forståelig.

Beboerne på en plass merket at når noen ble begravet, forsvant likene straks. En gammel mann mistet sin sønn og også hans lik ble tatt. Den gamle mannen lot seg da begraves som om han var død.

Om natten kom det en og åpnet graven og slepte han etter nakken langt inn i landet til et hus hvor han ble lagt på brisken.

En gammel kone gjorde i stand til å koke han. Men den gamle mannen sprang opp og drepte han som hadde slept han vekk. Deretter flyktet den gamle mannen, men han ble forfulgt.

Han løp forbi noen steiner og sa: ”bli store” og steinene ble store. Men forfølgerne løp rundt og etter mannen. Han løp forbi noen busker og sa: ”bli store”. Forfølgerne skar seg igjennom buskene som var blitt en liten skog og løp etter mannen.

Den gamle mannen løp over elven og sa: ”Bli stor.” og elven vokste seg stor og bred. Da forfølgerne kom, ropte de: ”Hvordan kom du deg over elven?”. ”Gjennom å drikke den,” svarte den gamle mannen. Forfølgerne la seg ned og drakk elven til de sprakk.