Her fortsetter jeg å skrive om programmet jeg utvikler for Roma festivalen. Det er ikke så stor avstand mellom gudinnen som jeg skrev om sist og bestemoren. Bestemoren i folkeeventyrene er omgitt av en slags farlig mystikk som kanskje er en etterlevning av noe mytisk. De besitter ofte både en kunnskap og noen magiske gjenstander som du kan forbinde med mytologien. Heks er et ord i tilfeller brukt om bestemødrene i folkeeventyrene, eller de kan være en gygre, trollkjerringer er et synonym brukt om dem begge. Begge benevnelser kan på et eller annet vis knyttes til det mytologiske. Jeg har hørt en teori om at bildene av heksene fra middelalderen, eller troen på hekser som kom med kristendommen knyttes til Frøya, det var en slags “assimilering” av gammel tro inn i den nye. Heksene i «kristen forstand» er f.eks. knyttet til katter, slik Frøya er. Gygre er også en benevnelse fra norrøn mytologi, et synonym for jotunkvinnen. 

Den ultimate bestemoren er Baba Yaga.
I de russiske eventyrene finner du heksen Baba Yaga, som er en del av det feminine bildet. Baba Yaga og hekser med henne er ofte knyttet til ild. Ild er destruktivt samtidig som det står for gjenfødelse. Sagt på en annen måte så kan møte med kvinneskikkelsen Baba Yaga gi deg tre muligheter, du kan etes opp, du kan brennes opp eller du kan forandre deg. Når du møter Baba Yaga, (for Baba Yaga er en alkymist, hun fjerner det overflødige ned til benet) kan du enten være kjempesmart og lure henne slik at hun selv fortæres av sin ild eller du kan havne som en hodeskalle på hennes gjerde. Denne rasende energien som Baba Yaga representerer er ikke bare kvinnelig. Den er kanskje feminin, men det feminine aspektet er en del av hele mennesket. Denne rasende energien kan ta knekken på deg eller den være kreativ løsning. 

Hadde Daniel levd, ville jeg kanskje snart vært bestemor, men vi bruker kanskje ikke begrepet så mye lenger. Bestemor bærer med seg en gammelmodig konnotasjon. Min ene bestemor ville ikke tituleres som bestemor, men mor. Den andre sa vi farmor til. Mormor og farmor er kanskje ikke så kategorisk satt.

Men om vi går tilbake til bestemødrene i folkeeventyrene så er det forunderlig at vi aldri får høre om deres barnebarn. Det hender at de har en datter eller en sønn. Og det er med på å understreke det gammelmodige, bestemor i folkeeventyrene er biologisk betegnelse knyttet til alderdom og det faktum at protagonisten eller hovedpersonen i folkeeventyret er gjerne minst to generasjoner yngre. Bestemor er en som har levd i syv vedfall.