Jeg opptrer ofte på konferanse. Dette er fin og grei jobb som jeg føler jeg har en del erfaring i, fokus i denne type fortellersituasjon er for meg å bidra med reflekterende underholdning. Her er noen punkter jeg mener kan være en veiviser i slike sammenhenger. Rammen er gjerne at man har 10 – 15 minutters rådighet, men oppdraget er ikke «lite» av den grunn fordi man kvier og forbereder seg like mye som til en lengre forestilling. Husk at du i slike oppdrag ikke kan hvile i en lengre fortelling, her er det snakk om konsentrert energi kick.

Ha flere korte fortellinger, ikke en lang som varer i 10 eller 15 minutter. Du skal treffe en bred lytterskare og det er verdt å gi dem noe de selv kan gjenfortelle senere. Det hender heller ikke sjelden at fortellingene f.eks. blir brukt i foredragene som kommer senere på konferansen.

Varier i repertoaret, her gjelder «ha ha» og «aha» – altså latter og en følelse av åpenbaring. Jeg henter ofte i denne sammenhengen fortellinger fra: jødedommen (som forklarer ulike gjenkjenbare fenomener), sterkt bearbeidede fabler, sagn fra der jeg kommer fra (de også bearbeidet for en situasjon som en konferanse), Hodja fortellinger og inneimellom indiske, afrikanske eller jødiske dilemmafortellinger.

Husk at konferanserom er gjerne store, du kan ikke dra lytteren til deg, du må rekke ut til lytteren. Du kan ikke ha såkalt «mykt fokus» i øynene og gestene må strekkes ut.

Fordi konferanserom som oftest er store, er de av gjerne klangmessige grunner, teppelagte. Dette fører til at du må bruke en mikrofon, (tepper demper lyd også din stemme) prioriter en løs mikrofon du kan feste på deg. Vær da obs på klær og hår som skurrer i mikrofonen. Ventilasjon og tepper i rommet fører også til at stemmen fort kan bli tørr, ha vann i nærheten.

Ikke ha oppdraget før pause eller på slutten av dagen. Ha det enten som åpning av konferansen eller etter en pause. En konferanse består av foredrag og ditt kulturelle innslag har ikke nok varierende parametre til å gi en ny energi til forsamlingen. Lytterne må nok en gang lytte, selv om det er en annen måte å lytte på.