I mitt arkiv har jeg et stort lager av det jeg kan kalle korte fortellinger. Disse er nyttige å ha. Korte fortellinger kan egne seg som en del av et opplegg i en konferanse, eller når man blir intervjuet på radio eller når man skal skape et poeng i en eller annen sammenheng.

Korte fortellinger eller en-episodiske fortellinger som man også kan kalle dem, er dessuten raskt å lære, så lenge du husker poenget i fortellingen. Det kan ofte være kinkig nok. Så fokuser på siste del av fortellingen når du skal lære deg en kort fortelling.

Her følger en kort fortelling.
En mann stjal et kokt egg. Men han ble tatt og brakt til retten. Eieren forklarte at et egg kunne klekke en kylling som ville bli en høne, som igjen ville legge mange egg. Dommeren ønsket å gi tyven en hard straff.

Forsvareren syntes dette var urimelig og dro til Hodja for råd. «Hmm,» sa Hodja, «Kall meg inn som vitne og vi skal få ordnet dette.»
Noen dager senere ble Hodja innkalt som vitne. Han var meget sen. Da han omsider kom, ville dommeren ha en forklaring på dette. «Ærede dommer,» sa Hodja, «i dag var den dagen jeg måtte koke kornet før jeg sådde det. Det er derfor jeg kom litt sent.»
«For noe tøv,» sa dommeren, «hvordan kan korn som er kokt gro?»
Hodja sa da: «Hvordan kan et kokt egg lage en verpende høne?»
Med det endret dommeren sin dom.