Det var engang en konge som hadde tre døtre og de var så leie til å slite sko. De slet ut hvert sitt par hver eneste natt. Kongen undret seg mye over dette og han forsto aldri hvordan det gikk til, enda han mang en gang lurte seg etter de.

Så lot han kunngjøre både vidt og bredt at den som kunne gjete døtrene hans og finne ut av hvordan de bar seg at med å slite ut sko skulle få den av dem han ville.
Så var det en bonde som hadde tre sønner. Da de fikk høre dette ville de friste å vinne hver sin kongsdatter de og. Først tok den eldste i vei. Han skulle få ligge på det samme rommet som kongsdøtrene, så han kunne bare gjete seg på hva de tok til. De var både blide og vennlige med han, men da kvelden kom ga de han sovedrikk. Han var godtroen og drakk og etter en liten stund sov han som en stein. Om morgenen da han våknet var skoene utslitte. Men han visste ingenting om hvordan det var gått til.
Nå skulle den andre sønnen friste om han kunne gjete kongsdøtrene. Men det gikk likens med han. Han fikk en sovedrikk og om morgenen da han våknet var skoene sundslitne, men han visste ingenting.

Så skulle den yngste, Oskelabben, friste.
Han skulle få ligge på samme rommet som kongsdøtrene. Da kvelden kom ville de gi han sovedrikk, men han bare lot som om han drakk og slo drikken ut og ingen la merke til det. Etter en liten stund begynte han å snorke og de trodde han sov, men han bare lot som. De tok da på seg den fineste stasen sin. Da de var ferdige åpnet det seg en luke i gulvet og der smøg de ned, den eldste først og den yngste sist. Oskelabben var rask og smøg seg etter. Han holdt seg hele tiden i stakken til den yngste og fulgte etter men verken hun eller de andre merket det.

Hun sa bare at hun var så underlig og klaget gang på gang til de andre.
Da de hadde gått en stund møtte de tre kongssønner. De tok hver av kongsdøtrene og så reiste de over en stor slette og kom til et stort vann. Der lå det tre båter og hver prins tok en kongsdatter og rodde over til den andre siden. Der kom de til en stor sal og der tok de til å danse. Men for den yngste gikk det hele tiden så tungt, så hun slet og svetta.

Der var de hele natten, men da det led mot morgenen for de tilbake samme veien og på samme måte som de var kommet. De tre kongssønnene var med nesten helt hjem. Men da de kom til rommet sitt så de at Oskelabben var med dem og hadde sett alt. Skoene var utslitte denne gangen også, men skoene til den yngste var minst slitte.
Så fortalte Oskelabben det han hadde sett, at de vært hos de underjordiske og danset med kongssønnene der og etter det var de hjemme om nettene. Kongen laget til bryllup og Oskelabben ble gift med den yngste av døtrene for henne likte han best.