Eventyr og segner Folkeminne frå Romsdal ved Olav Rekdal

Han Lars Tørriså var gardist hos Karl Johan. Noen av gardistene fløy ute om kveldene, byttet bort sine vakter og ranglet og dette fikk kongen greie på. Han bestemte seg for å prøve dem ut en kveld. Han kledde seg ut i sivil og gikk bort til en vakt og spurte om de skulle feste litt. Han var ikke en som sa nei.

Men da de skulle handle og betale for seg hadde de ikke penger noen av dem. Men gardisten visste råd. Han satte sabelkliga si i pant og for det fikk han en flaske brennevin og den drakk de opp.

Om morgen var det parade. Gardistene skulle henrette en forbryter. Men nå ville kongen benåde mannen. Han kom med et merke og sa at den som fikk det skulle hugge hodet av forbryteren. Han ga merket til han som hadde satt klinga si i pant. Han hadde klart å få tak i en treklinge han. Og da han skulle dra sverdet og hugge til sa han: “Denne mannen har ikke gjort meg noe. Om han er uskyldig, Gud gi at klingen min er av tre.” Og dermed dro han treklinga si. Og kongen satte han til å bli sin livvakt.