Studentene er i gang med gruppeeksamen. De fikk tre fortellinger å velge mellom: Blåskjegg, Kong Midas og Balders død. Til min forundring var det ingen som valgte fortellingen om Kong Midas, en fortelling som jeg mener er meget dagsaktuell. Fortellingen kommer fra den greske mytologien og den ene delen av fortellingen har spredt seg over i folkeeventyrene. Kort fortalt handler fortellingen om denne kongen som får et ønske oppfylt: alt han tar på blir til gull, bokstavelig talt. Det er et tåpelig ønske som bringer sorg. For når han skal spise, kan han jo ikke det, fordi maten han tar på blir, som sagt, til gull. Noen versjoner forteller også at han klemmer sin eneste datter og hun blir til en gullstatue. Kong Midas for en ny sjanse, han får anledning til å vaske av seg gullet, hvilket han gjør. Men dette har ikke gjort han klokere, han blander seg inn i gudenes affærer, det vil si en musikk konkurranse. På grunn av dømmingen i konkurransen får han eselører. Dette prøver han å skjule, men barberen får vite det da han skal barbere kongen. Kongen truer han på livet og han må holde hemmeligheten. Men denne hemmeligheten er uutholdelig, så tilslutt drar barberen vekk, han graver et dypt hull og roper hemmeligheten ned i hullet. Siv vokser opp, siv hvisker hemmeligheten, trærne fanger ordene og bringer det videre og snart vet alle at Kong Midas har eselører.

Hvorfor mener jeg at fortellingen er dagsaktuell. For det første har du sammenkoblingen grådig menneske, gud og rikdommer. For ikke så lenge siden sendte NRK en dokumentar om «Pengepredikanten». Dette er et eksempel som analogt med fortellingen om kong Midas, i guders navn og velsignelser eskalerer grådigheten til det kriminelle.
Det andre aspektet er Midas eselører, en metafor for det skjulte som ikke skal tåle dagens lys. Men sivet er representanter for gravejournalistikken som får frem det allmennheten trenger å vite.

Stadig understreker jeg viktigheten med samtidsaktuelle i tradisjonelle fortellinger, dette krever at fortellerkunstneren kan følge med i dagens strømninger og hendelser som vitner makt og ikke minst misbruk av den.