Kilde: Glade Østfold historier

En graver fra Øymark fikk en dag besøk av en eldre dame som skulle ta ut gravsted. Hun så seg om, og festet seg ved et stort bjørketre. Men så ble hun litt betenkt og spurte graveren om det kanskje var noe rått i jorda der. – Det er ingen som har klaget ennå, svarte graveren.