Knut Hermundstad Bondeliv Samrødor og song etter Ragndi Moen Gamal Valdres – Kultur II

En gang var Jesus og St. Peter ute og vandret. Da de hadde gått en stund, gikk de inn til en gutt og spurte etter veien til et sted de skulle besøke. Men gutten var så lat, så lat. Han øå på en benk og dro seg dagen lang. Og da Jesus spurte etter veien, løftet han bare på foten og sa likegyldig ut i været: ”Der går veien!”

Så gikk Jesus og St. Peter et stykke til. Da gikk de inn et sted og spurte en ung jente. Jenta sprang ivrig ut med dem og pekte og forklare hvor de skulle gå.

Da de gikk videre sa Jesus til St. Peter: ”Den ivrige jenta skal ha den late gutten.” ”Det er ikke rett”, sa St. Peter.

”Jo”, sa Jesus, ”for at alle skal berges må det være slik.”