Kilde: Samiske eventyr og sagn fra Russland, Barentsforlag 2003

En gang bodde det en jente i Kamenskij bygda. Hun ble forelsket i en mann som også gjengjeldte hennes følelser. Uheldigvis for det unge paret likte ikke jentas foreldre den unge mannen. Hun tryglet sine foreldre om at hun måtte få lov til å gifte seg med ham. Men alt hun tryglet og ba, like fullt var foreldrene i mot at hun skulle få gifte seg med kjæresten sin.

Til slutt tenkte jenta som så: skulle hun ikke få gifte seg med den hun elsket, skulle hun heller ikke gifte seg med noen andre. En dag utpå vinteren tok hun kjelken og klatret opp på det høyeste fjellet i bygda. Hun bandt seg selv fat til kjelken og akte av gårde fra toppen av fjellet. Da folk fant henne, lå hun død ved foten av fjellet.

Til minne om henne fikk fjellet navnet – Jentas fjell.