I begynnelsen av sepember leverte jeg inn søknad for opprykk til førsteamanuensis. Torsdag denne uken fikk jeg svar, jeg var ikke kvalifisert, men ble førstelektor istedet. På et viss kan jeg si at jeg er takknemlig for at kommisjonen, som besto av to professorer og en dosent, valgte likevel å vurdere søknaden utfra et annet utgangspunkt eller premiss enn det jeg hadde og ga meg et opprykk. Kommisjonen var sterk kritiske til søknaden som i deres øyne var svært ustrukturert med alle sine 270 + vedlegg, de er altså uenige i min leders vurdering som mente at det var en av de bedre søknadene hun hadde sett.  Men jeg skal ikke si meg uenig i kommisjonen. I den viktige og siste innspurten av en søknad gjelder det å ikke bli lei! Jeg søkte opprykket utfra kunsterisk praksis, utvikling og forskning i et fagområde som er lite utviklet og ansett – det var altså den kunstnerisk bakgrunnen som var fokus, kommisjonen vurderte søknaden utfra vitenskaplig arbeid noe jeg ikke prioriterte i søknaden, nettopp fordi det ikke er min styrke. Dette berører et ømtålelig tema når man ikke er ansett ved en kunsthøyskole. Jeg tror, gjennom andre eksempler, at hadde jeg vært ansatt ved en «kunstinstitusjon» eller hatt en i kommisjonen som hadde kunstnerisk bakgrunn så ville den kunstneriske delen av søknaden blitt vurdert annerledes. Et viktig element er selvfølgelig at min søknad ikke er god nok og begrunnelsen er såpass solid at det gir meg mange pekepinn på hva jeg bør fokusere på i en ny søknad og en ny søknad blir det om ett års tid når jeg har klart å produsere mer av både vitenskaplig og kunstnerisk arbeid.

Kommisjonen er positive til mye av mitt arbeid, så bemørkt er det ikke. Og i mange tilfeller er førstelektor og førsteamanuensis likestilte. Kommisjonen skriver f.eks.: «en solid fordypning og konsentrasjon både kunstfagdidaktisk og kunstnerisk», «gjennom bredden i eksemplene vises søkers fleksibilitet og anvendelse av fortellerdidaktikk med svært ulike målgrupper», «en svært kompetent didaktiker innenfor feltet muntlig fortellerkunst», «Dahlsveen viser i søknadsdokumentet at hun på bakgrunn av dette nye studietilbudet (MF2) har utvidet egen fortellerkompetanse og en ny didaktikk», «Det at studiet (MF2) er gjennomført flere ganger som deltidkurs bidrar også til økt fortellerkompetanse blant lærere og andre formidlere på landsplan – og viser søkers betydning for fagfeltet.», «(om boken) Sammenfattende viser læreboken Dahlsveens omfattende kunnskaper på feltet og en evne til å formidle fortellerkunsten til leseren», «Dahlsveens kunstneriske virksomhet innenfor fortellerkunst er meget omfattende.», «Dahlsveen er en innovativ kunstner og kunstpedagog i samtiden. Hun er i Norge banebrytende og har også et flott internasjonalt nettverk å henvise til.», «Sammenfattende fremstår Dahlsveen i dag som en ener i norsk fortellerkunstsammenheng.». Vel, man får utnytte og suge til seg det skrytet man kan få!

Comments

comments