En dag gikk Hodja til moskeen og sa til folkene som hadde samlet seg der:
”Vet dere hva jeg kommer til å si?”
”Nei, det vet vi ikke.”, svarte folket.
”Vel, hvis dere ikke vet det, dere kunnskapløse, så har ikke jeg noe å si dere.”, sa Hodja.
Uken etter, foran moskeen, spurte han folket:
”Vet dere hva jeg kommer til å si?”
”Ja, det vet vi!” var svaret han fikk.
”Vel, hvis dere allerede vet det, så har ikke jeg noe å si dere!”, sa Hodja.
Tredje gangen, foran moskeen, spurte Hodja igjen folket:
”Vet dere hva jeg kommer til å si?»
Halvparten av folket svarte: ”Vi vet”. Og den andre halvparten svarte: ”Vi vet ikke.”.
Da sa Hodja: ”La de som vet fortelle de som ikke vet”