fra Nigeria

For lenge, lenge siden var solen og vannet to gode venner og begge levde på jorden. Solen pleide ofte å besøke vannet, men vannet kom aldri på besøk til solen. Tilslutt spurte solen om hvorfor, og vannet sa: “Ditt hus er ikke stort nok til å ta imot meg og min familie.”

Solen dro hjem til månen og fortalte om hvorfor vannet ikke kom på besøk. Straks begynte de to sammen å bygge et stort hus. Når det var ferdig, ba solen vannet om å komme på besøk.

En budbringer kom først og spurte om det var trygt. Deretter kom vannet strømmende inn i følge med alle skapningene som bor i vannet. Mer og mer vann kom strømmende inn og tilslutt måtte solen og månen sitte i taket. Men snart strømmet vannet over taket og solen og månen var tvunget til å dra opp i himmelen hvor de har levd siden den gang. Aldri mer drar de på besøk til hverandre.